Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm NaNoLa (Lọ 10g khô)

DTHTLKnanola10

850,000 VND

Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm NANOLA (chủng giống Cordyceps Militaris). Sản phẩm được ươm tạo tại Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Công Nghệ – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y Tế cấp giấy CN.