Đông Trùng Hạ Thảo Nhộng Tằm Nông Lâm NaNoLa (Lọ 30 con)

DTHTNANOLAnt30c

2,400,000 VND

Đông Trùng Hạ Thảo Nhộng Tằm Nông Lâm NANOLA (chủng giống Cordyceps Militaris) Sản phẩm được ươm tạo tại Vườm Ươm Doanh Nghiệp Công Nghệ – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y Tế cấp giấy CN